Top National teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
1 BOINC@Ukraine 1 7,742.76694332 245,860.51993334 Ukraine National
2 BOINC@Taiwan 1 1,993.41038522 90,572.57022669 Taiwan National
3 BOINC@Poland 10 1,912.23618249 69,202.02638667 Poland National
4 Russia Team 2 807.26972561 36,052.00000000 Russia National
5 BOINC.Italy 9 417.33051361 19,324.05677667 Italy National
6 Altairo Vejai, Lithuania! 1 264.55558106 9,412.00000000 Lithuania National
7 The Scottish Boinc Team 3 238.12834600 10,834.00675000 United Kingdom National
8 Ukraine 2 226.73781489 14,720.00000000 Ukraine National
9 USA 1 0.00001409 0.00054333 United States National
10 BRASIL 1 0.00000894 0.00009667 Brazil National
11 Đau đầu với việc chứng minh tài chính cho con cái lên đường đi du học, giải pháp nào được đưa ra cho bạn? 1 0.00000000 0.00000000 Vietnam National
12 Boinc Arabia 0 0.00000000 0.00000000 Saudi Arabia National
13 folding@cbc 0 0.00000000 0.00000000 United States National
14 70335onBOINC 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
15 AllianceBrazil 0 0.00000000 0.00000000 Brazil National
16 SETI.Deutschland 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
17 The United Front 0 0.00000000 0.00000000 United Kingdom National
18 BOINC@Malaysia 0 0.00000000 0.00000000 Malaysia National
19 Team Murrica 0 0.00000000 0.00000000 United States National
20 S.E.T.I. Recklinghausen, Germany 0 0.00000000 0.00000000 Germany National

Next 20

© 2020 iThena. All rights reserved.

Page generated on 5 Jul 2020, 17:07:03 UTC in 0.1025 seconds.