Top National teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
1 BOINC@Poland 12 4,577.10661952 297,768.02798000 Poland National
2 Russia Team 2 1,369.70304535 114,782.00000000 Russia National
3 The Scottish Boinc Team 5 1,229.90201657 179,566.00759667 United Kingdom National
4 BOINC@Taiwan 4 972.83717527 282,822.57929002 Taiwan National
5 BOINC.Italy 10 742.32747408 89,450.05884667 Italy National
6 Altairo Vejai, Lithuania! 1 656.30205393 43,212.00000000 Lithuania National
7 Ukraine 3 387.46194863 30,360.00000000 Ukraine National
8 BRASIL 2 202.95031222 7,414.00009667 Brazil National
9 USA 5 142.09447397 7,146.00054333 United States National
10 BOINC@Ukraine 1 93.42318118 656,840.51993334 Ukraine National
11 Canada 2 0.09510900 118.00000000 Canada National
12 Robux for free 1 0.00000000 0.00000000 United States National
13 Đau đầu với việc chứng minh tài chính cho con cái lên đường đi du học, giải pháp nào được đưa ra cho bạn? 1 0.00000000 0.00000000 Vietnam National
14 Boinc Arabia 0 0.00000000 0.00000000 Saudi Arabia National
15 folding@cbc 0 0.00000000 0.00000000 United States National
16 70335onBOINC 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
17 AllianceBrazil 0 0.00000000 0.00000000 Brazil National
18 SETI.Deutschland 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
19 The United Front 0 0.00000000 0.00000000 United Kingdom National
20 BOINC@Malaysia 0 0.00000000 0.00000000 Malaysia National

Next 20

© 2020 iThena. All rights reserved.

Page generated on 26 Nov 2020, 10:00:54 UTC in 0.0092 seconds.