Top National teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
1 BOINC@Ukraine 1 403.29911400 10,000.50270333 Ukraine National
2 BOINC@Taiwan 1 99.93117475 2,058.40685000 Taiwan National
3 Ukraine 2 49.34057977 880.00000000 Ukraine National
4 BOINC.Italy 3 46.27231926 892.02825333 Italy National
5 BOINC@Poland 4 14.41543100 348.00281000 Poland National
6 Boinc Team Gruppe 2004 1 0.39564700 6.00000000 Austria National
7 The Scottish Boinc Team 2 0.00012481 0.00675000 United Kingdom National
8 USA 1 0.00001409 0.00054333 United States National
9 Đau đầu với việc chứng minh tài chính cho con cái lên đường đi du học, giải pháp nào được đưa ra cho bạn? 1 0.00000000 0.00000000 Vietnam National
10 Boinc Arabia 0 0.00000000 0.00000000 Saudi Arabia National
11 folding@cbc 0 0.00000000 0.00000000 United States National
12 70335onBOINC 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
13 AllianceBrazil 0 0.00000000 0.00000000 Brazil National
14 SETI.Deutschland 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
15 The United Front 0 0.00000000 0.00000000 United Kingdom National
16 BOINC@Malaysia 0 0.00000000 0.00000000 Malaysia National
17 Team Murrica 0 0.00000000 0.00000000 United States National
18 S.E.T.I. Recklinghausen, Germany 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
19 Romanian Cloud Computing 0 0.00000000 0.00000000 Romania National
20 SETI@Assam 0 0.00000000 0.00000000 India National

Next 20

© 2020 iThena. All rights reserved.

Page generated on 9 Apr 2020, 4:23:54 UTC in 0.0236 seconds.