Top National teams

RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
1 The Scottish Boinc Team 5 2,732.95606822 97,242.00759667 United Kingdom National
2 BOINC@Ukraine 1 2,088.44769335 619,962.51993334 Ukraine National
3 BOINC@Taiwan 1 1,801.16242798 239,478.57929002 Taiwan National
4 BOINC@Poland 12 1,144.01016040 155,290.02798000 Poland National
5 BOINC.Italy 10 461.07808797 58,662.05884667 Italy National
6 Russia Team 2 403.16828609 73,014.00000000 Russia National
7 Altairo Vejai, Lithuania! 1 176.01510100 22,978.00000000 Lithuania National
8 USA 2 28.08745874 394.00054333 United States National
9 BRASIL 2 11.59204900 172.00009667 Brazil National
10 Canada 1 9.25551700 118.00000000 Canada National
11 Ukraine 2 7.28667796 18,938.00000000 Ukraine National
12 Đau đầu với việc chứng minh tài chính cho con cái lên đường đi du học, giải pháp nào được đưa ra cho bạn? 1 0.00000000 0.00000000 Vietnam National
13 Boinc Arabia 0 0.00000000 0.00000000 Saudi Arabia National
14 folding@cbc 0 0.00000000 0.00000000 United States National
15 70335onBOINC 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
16 AllianceBrazil 0 0.00000000 0.00000000 Brazil National
17 SETI.Deutschland 0 0.00000000 0.00000000 Germany National
18 The United Front 0 0.00000000 0.00000000 United Kingdom National
19 BOINC@Malaysia 0 0.00000000 0.00000000 Malaysia National
20 Team Murrica 0 0.00000000 0.00000000 United States National

Next 20

© 2020 iThena. All rights reserved.

Page generated on 23 Sep 2020, 19:33:17 UTC in 0.0241 seconds.