Database Error
chsupkul33

chsupkul33

Team info
Description บริษัท ช.ทรัพย์กุล ก่อสร้าง จำกัด

image

ออกแบบอาคาร

CH. SUPKUL CONSTRUCTION CO., LTD. ประกอบธุรกิจในการบริการงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร, งานก่อสร้าง, และการบริหารงานก่อสร้าง การบริการที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งยังเน้นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดงานในทุกขั้นตอน ประกอบกับการมีความรู้ด้านศาสตร์ทางฮวงจุ้ยของสถาปนิก ผลงานที่มีคุณภาพ เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง

ออกแบบอาคาร

ติดต่อ ออกแบบอาคาร รับเหมาก่อสร้าง บริหารโครงการ (Design – Construction – Project Management) เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง ออกแบบอาคาร บริการ รับเขียนแบบก่อสร้าง (Construction Drawing Services) รับออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) รับออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ,รับสร้างบ้าน และงานก่อสร้างทุกชนิด (Building Construction) รับประเมินราคางานก่อสร้าง (Bill of Quantity ( BOQ)) บริหารโครงการ ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ (Construction & Project Management Consultants) รับเขียนทัศนีภาพ 3 มิติ ทั้งภายในและภายนอก (3D Visualization Exterior & Interior Perspective) ข้อมูลติดต่อ 1 ซอยรามคำแหง 118 แยก 53 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0-2729-8288 แฟกซ์ 0-2044-6585 1 Soi Ramkhamhaeng 118 separate 53, Saphansoong Subdistrict, Saphansoong District, Bangkok 10240 TEL: 0-2729-8288 FAX: 0-2044-6585 Email: ch.supkul@gmail.com

Created 2 Nov 2022
Web site http://www.ch-supkul.com
Total credit 0.00000000
Recent average credit 0.00000000
iThena CNode credit 0.00000000 total, 0.00000000 average (0 tasks)
iThena PERF credit 0.00000000 total, 0.00000000 average (0 tasks)
iThena OONI Probe credit 0.00000000 total, 0.00000000 average (0 tasks)
Cross-project stats Free-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
Country International
Type Other
Members
Founder ruvyfo
New members in last day 0
Total members 0 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 0 (view)


© 2019-2024 iThena. All rights reserved. | Private Policy

Page generated on 25 Jun 2024, 21:48:41 UTC in 0.0995 seconds.